Quy định lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 54/2015/TT-BTC quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 8/6/2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, đối tượng nộp các khoản phí, lệ phí này gồm cá nhân nộp hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng bổ nhiệm công chứng viên; tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng, cấp thẻ công chứng viên.

Mức thu cụ thể như sau: Phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên là 2 triệu đồng/hồ sơ/lần dự thi; Lệ phí cấp mới, cấp lại thẻ công chứng viên là 200.000 đồng/thẻ; Lệ phí cấp mới giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng là 1 triệu đồng/giấy, nếu cấp lại là 500.000 đồng/giấy.

Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) là cơ quan thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan thu lệ phí cấp thẻ công chứng viên và lệ phí cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

Cơ quan thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên được trích 90% tổng số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước để trang trải cho việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng, cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề công chứng, xem xét bổ nhiệm công chứng viên. Số tiền còn lại (10%) nộp vào ngân sách Nhà nước theo Chương, Tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Cơ quan thu lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng nộp toàn bộ (100%) tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

Các nội dung liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí, lệ phí không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

(T.H)