Quy định mới về thời giờ làm việc với lao động làm công việc có tính chất đặc biệt

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 24/2015/TT-BCT Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi với lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Thông tư quy định, ca làm việc tối đa 12 giờ; phiên làm việc tối đa 28 ngày đối với Người lao động làm việc thường xuyên theo phiên và theo ca làm việc.

Khi làm việc trên công trình dầu khí trên biển, người lao động làm việc không thường xuyên theo phiên và theo ca làm việc thì ca làm việc tối đa 12 giờ; phiên làm việc tối đa 45 ngày.
 
Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể và thỏa thuận với người lao động về ca, phiên làm việc tại công trình dầu khí trên biển vào Nội quy lao động và thông báo cho người lao động trước khi đến làm việc.

Quy định công thức tính thời giờ làm việc tiêu chuẩn cho người lao động làm việc không thường xuyên.

Thông tư 24/2015/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2015.

(T.H)