Quy định mới về xuất khẩu hàng hóa sang Mexico

Từ ngày 29/7/2014, hàng hóa của các nước có nguồn gốc động vật, thực vật và thủy sản, nhập khẩu vào Mexico phải tuân theo quy định mới về kiểm dịch, nhằm giảm thiểu rủi ro đối với vấn đề an toàn vệ sinh của hàng hóa nhập khẩu vào nước này.

Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Mexico phải tiến hành kiểm tra thú y, kiểm dịch thực vật. Nguồn Internet.Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Mexico phải tiến hành kiểm tra thú y, kiểm dịch thực vật. Nguồn Internet.

Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang Mexico phải tiến hành kiểm tra thú y về động vật, kiểm dịch thực vật, nuôi trồng thủy sản và cá tại nơi xuất xứ (nước xuất khẩu) hoặc địa điểm nhập khẩu (Mexico). Hàng hóa phải được đóng trong hộp, túi và bao bì mới, không có côn trùng và không có dấu hiệu của bệnh. Nhãn hiệu hàng hóa phải phù hợp với thông tin hàng hóa.

Nếu hàng hóa đóng bao, túi, gói, hộp và thùng carton, phải được đặt trên pallets trong container. Doanh nghiệp phải làm vệ sinh sạch sẽ cả trong và ngoài container, không có tàn dư chất hữu cơ. Container phải được trang thiết bị làm mát và hệ thống chống dòng chảy.

Hiện tại các doanh nghiệp Việt Nam đang xuất khẩu vào Mexico hai mặt hàng chính là gạo và cá tra, xếp trực tiếp vào containers không có pallets. Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước thực hiện quy định trên của phía Mexico, đồng thời tính toán lại giá xuất khẩu, do phát sinh chi phí pallets (gỗ hoặc plastic).

(Thanh Huyền)