Quỹ mở trái phiếu của Baoviet Fund chính thức được cấp phép chào bán

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán chứng chỉ quỹ mở trái phiếu vào ngày 02/02/2016. Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (gọi tắt là BVBF) là quỹ mở thứ hai của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, được ra đời với mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận cho Nhà đầu tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư lãi suất cố định. Cơ cấu tài sản đầu tư  Quỹ BVBF tập trung vào các loại trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi, công cụ thị trường tiền tệ và các tài sản được phép đầu tư khác.

Ông Đậu Minh Lâm - Tổng Giám đốc Baoviet Fund. Ông Đậu Minh Lâm - Tổng Giám đốc Baoviet Fund.

Ông Đậu Minh Lâm - Tổng Giám đốc Baoviet Fund cho biết, Quỹ BVBF sẽ mang tới cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư cá nhân, đối tượng vốn ít có cơ hội tiếp cận với các tài sản đầu tư như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp..., đồng thời vẫn đảm bảo nhu cầu thanh khoản cao cho nhà đầu tư. Với nhiều lợi thế và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đầu tư lãi suất cố định, Baoviet Fund tin tưởng sẽ vận hành hiệu quả Quỹ BVBF và mang lại lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư.

Hiện nay, Baoviet Fund là một trong những công ty quản lý quỹ có tài sản quản lý lớn nhất tại thị trường Việt Nam với tổng tài sản quản lý đạt hơn 31.000 tỷ đồng. Sự ra đời của Quỹ BVBF nằm trong chiến lược phát triển sản phẩm của Baoviet Fund nhằm cung cấp cho khách hàng chuỗi các sản phẩm và dịch vụ đầu tư đa dạng, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của thị trường.

Dự kiến trong thời gian tới, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt sẽ sớm triển khai chương trình giới thiệu và chào bán chứng chỉ quỹ mở BVBF tới các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trên thị trường thông qua hệ thống phân phối của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và các kênh phân phối khác. Đặc biệt, trong giai đoạn IPO, chỉ với số tiền tối thiểu là 1 triệu đồng, nhà đầu tư đã có thể tham gia mua chứng chỉ quỹ và được nhận ưu đãi miễn phí phát hành.

(T.H)