Ra mắt Hiệp hội xăng dầu Việt Nam

Sáng nay (13/3), Đại hội thành lập Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA) đã diễn ra tại Hà Nội và ông Phan Thế Ruệ đã được bầu là Chủ tịch Hiệp hội.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo điều lệ, nhiệm vụ của VINPA là làm đầu mối liên hệ cho hội viên trong việc nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các hội viên để tham gia kiến nghị với các cơ quan nhà nước về chủ trương chính sách liên quan đến lĩnh vực xăng dầu; tổ chức tuyên truyền về chủ trương điều hành giá cả xăng dầu của Chính phủ, bộ, ngành để tạo đồng thuận trong xã hội và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng...

Ngoài ra VINPA  sẽ có nhiệm vụ tham gia vào hoạch định cơ chế chính sách trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là chính sách thực hiện lộ trình kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Cụ thể, VINPA sẽ hạch toán những chi phí kinh doanh hợp lý đối với các đầu mối nhập khẩu, hoa hồng với các đại lý bán lẻ. Đồng thời, tham gia với các bộ ngành, địa phương trong công tác quy hoạch, thiết lập hệ thống kho bãi, cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn cả nước...

(NP)