Rà soát tổng thể trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, cơ sở nhà đất tỉnh Ninh Thuận

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản gửi Sở Tài chính về việc tổ chức rà soát tổng thể trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, cơ sở nhà đất tỉnh, xây dựng phương án sắp xếp và kế hoạch thực hiện bố trí trụ sở làm việc cho các Hội nghề nghiệp tỉnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 30/03/2015 về việc chủ trì cùng với các Sở: Xây dựng, Nội vụ làm việc với từng sở, ngành cấp tỉnh tổ chức rà soát, khảo sát toàn diện trụ sở cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, khối nhà làm việc trong khuôn viên đơn vị sự nghiệp, phòng làm việc trong các Sở, đơn vị, cơ sở nhà đất tỉnh quản lý, đồng thời làm việc với các Hội của tỉnh về xác định cụ thể biên chế thực có và nhu cầu diện tích làm việc.

Bên cạnh đó cần thống kê số liệu, đánh giá, tổng hợp lập danh mục đầy đủ hiện trạng các trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp sở, số lượng phòng đang sử dụng, quy mô diện tích từng trụ sở; báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định việc thu hồi điều chuyển cơ sở nhà đất sử dụng dư thừa, diện tích không hợp lý, không đúng mục đích để bố trí cơ sở làm việc cho một số hội nghề nghiệp của tỉnh đang bức xúc cơ sở làm việc đảm bảo tập trung, xuyên suốt.

(T.H)