SCIC sẽ thoái vốn khỏi NSC trước năm 2015

Đó là thông tin được đưa ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương (NSC) diễn ra hôm nay, ngày 15/4.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Việc SCIC thoái vốn khỏi NSC đã được lên kế hoạch trước. Theo đó, SCIC sẽ phải thoái vốn khỏi NSC trước thời điểm năm 2015. SCIC đã đăng ký bán toàn bộ hơn 1,1 triệu cổ phần đang nắm giữ. Thực tế, hoạt động kinh doanh của NSC bao năm nay đều gắn liền với cổ đông lớn Nhà nước và sự ra đi này của SCIC sẽ là một bước ngoặt không nhỏ đối với công ty.

Mặc dù sẽ không còn được SCIC hỗ trợ vốn song năm 2014, công ty phấn đấu chi phối thị trường miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, sẽ mở rộng thị trường miền Nam, miền Trung Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Công ty đặt kế hoạch kinh doanh 2014 với doanh thu dự kiến 650 tỷ đồng, tăng hơn 50 tỷ đồng so với thực hiện 2013 và LNST đạt 115 tỷ đồng, tăng 20%. Cổ tức bằng tiền mặt dự kiến ở mức 30%.

Phấn đấu đến năm 2016 công ty sẽ đạt mục tiêu thị phần hợp nhất 18% của ngành. Duy trì tốc độ tăng trưởng 20-25%/năm, doanh thu công ty mẹ đạt 1.000 tỷ đồng và cổ tức duy trì ổn định ở mức 30-50% bằng tiền mặt.

Đặc biệt, Công ty có kế hoạch đẩy mạnh các thương vụ M&A trong chuỗi ngành giống. Cụ thể, một trong những định hướng của NSC năm 2014 là tập trung thực hiện chiến lược mua lại và hợp nhất các công ty hoạt động trong ngành giống và hợp tác kinh doanh trong chuỗi ngành giống. Củng cố tổ chức và tăng cường quản lý đối với công ty con và công ty liên kết.

(HTH)