Sẽ quy hoạch cụm công nghiệp 26 địa phương

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt kết quả rà soát và phương án quy hoạch cụm công nghiệp của 26 tỉnh, thành phố. Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương thông báo chi tiết danh mục quy hoạch cụm công nghiệp đến các tỉnh, thành phố và tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo quy định.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tính đến tháng 6/2014, cả nước có 293 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích 82.701 ha và 15 khu kinh tế (KKT) ven biển với tổng diện tích 697.800 ha. Trong số các KCN, có 207 KCN đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt trên 64%.

Trong 6 tháng đầu năm, đầu tư nước ngoài vào các KKT, KCN đạt 303 dự án cấp mới và 218 lượt dự án tăng vốn với tổng số vốn 5,56 tỷ USD; lũy kế đến nay, các KCN đã thu hút 5.290 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 77,1 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 48% vốn đăng ký. Thu hút đầu tư trong nước vào các KCN, KKT tăng thêm 59.700 tỷ đồng, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm 2013.

Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của các KKT, KCN đều tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu đạt 47,4 tỷ USD và 76.600 tỷ đồng, tăng 34%; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 27,1 tỷ USD, chiếm 40% tổng kim ngạch cả nước, tăng 20%; kim ngạch nhập khẩu đạt 29,6 tỷ USD, tăng 47%%; số nộp ngân sách gần 37.600 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm.

(Thanh Huyền)