SESP 2014 hỗ trợ 7 mô hình doanh nghiệp xã hội

Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội (SESP) vừa lựa chọn được 7 mô hình doanh nghiệp xã hội phù hợp nhất để tham gia vào giai đoạn hỗ trợ nâng cao năng lực và hỗ trợ tư vấn phát triển kế hoạch kinh doanh trong năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Sáng nay (18/12), Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) đã giới thiệu tới giới truyền thông các sáng kiến, mô hình doanh nghiệp xã hội (DNXH) được hỗ trợ thông qua chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xã hội năm 2014.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp CSIP thực hiện chương trình SESP nhằm tìm kiếm, hỗ trợ và đầu tư trực tiếp cho các DNXH Việt Nam. SESP 2014 thu hút gần 60 mô hình DNXH đăng ký tham gia, là những sáng kiến trong nhiều lĩnh vực như ứng dụng CNTT, nông nghiệp & thực phẩm sạch, hỗ trợ phụ nữ, giao thông, bảo tồm văn hóa, sức khỏe tâm thân, giáo dục, công nghệ sinh học, dịch vụ...

Qua quá trình đánh giá, SESP 2014 đã lựa chọn được 7 mô hình DNXH phù hợp nhất để tham gia vào giai đoạn hỗ trợ nâng cao năng lực và hỗ trợ tư vấn phát triển kế hoạch kinh doanh. Mỗi mô hình DNXH đều mang tới những sáng kiến thú vị, gồm mô hình DNXH Trang trại hữu cơ tôi tự nhiên (I-Nature), Zó Project, We Link, Vé xe rẻ, Thứ quán doanh nhân, KSC, Maganet.

Sau giai đoạn bảo vệ kế hoạch kinh doanh, 3 DNXH giai đoạn Ươm tạo và 1 DNXH giai đoạn Tăng tốc phát triển sẽ nhận được gói hỗ trợ sâu trong 12 tháng tiếp theo cùng số vốn hạt giống 10.000 USD (Ươm tạo) và 30.000 USD (Tăng tốc phát triển). Nguồn vốn này nhằm mục tiêu hỗ trợ các DNXH khẳng định mô hình kinh doanh sáng tạo cùng hiệu quả của nó tại khu vực thực hiện và hỗ trợ mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến đối tượng mục tiêu rộng hơn.

Cũng trong buổi sáng nay, bên cạnh việc giới thiệu 7 mô hình DNXH sáng tạo năm 2014, còn có phần tọa đàm xoay quanh những chủ đề như: "Vai trò và triển vọng phát triển của DNXH Việt Nam" và "Ý tưởng đến từ DNXH" với sự tham gia của các đại diện DNXH tiêu biểu.

Trong năm 2014, bên cạnh chương trình SESP, CSIP sẽ đồng thời triển khai 2 chương trình: Chương trình hỗ trợ đổi mới các tổ chức xã hội (ICSO) hướng tới hỗ trợ các tổ chức xã hội có mong muốn phát triển theo định hướng DNXH và Chương trình đầu tư tác động của Oxfam (IIP) nhằm hỗ trợ DNXH tối đa hóa tác các tác động xã hội thông qua hỗ trợ đầu tư vốn và đào tạo.

Được biết, tháng 11/2014 vừa qua, điều khoản về DNXH đã chính thức được thông qua trong Luật Doanh nghiệp sửa đổi với những quy định về tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của DNXH. Việc được chính danh trong luật được kỳ vọng sẽ là một động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự phát triển của phong trào DNXH tại Việt Nam.

(Thanh Huyền)