Siết chặt quy định nhập khẩu máy móc, công nghệ cũ

Các máy móc, thiết bị đã qua sử dụng chỉ được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 5 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên. Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, có hiệu lực từ 1/9 tới.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Nội dung Thông tư quy định, các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 3 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, gồm: Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, sử dụng trong ngành bia, rượu, nước giải khát và ngành bưu chính.

Các loại máy móc đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 7 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, gồm thiết bị trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản, đóng tàu, sửa chữa tàu, xây dựng công trình dầu khí biển, hạ tầng giao thông và một số loại máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in.

Các loại máy móc có thời gian sử dụng không quá 10 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên được phép nhập khẩu, gồm động cơ máy thủy sử dụng cho tàu đánh bắt xa bờ, máy kỵ mã liên hợp phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in.

Ngoài ra, các loại máy móc được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 15 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, bao gồm máy in offset, máy in ống đồng, máy in flexo phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in.

Thông tư cũng quy định, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải đáp ứng các điều kiện sau thời gian sử dụng không quá 5 năm, có chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên mới được nhập khẩu. Riêng dây chuyền công nghệ sử dụng trong ngành bia, rượu, nước giải khát có thời hạn sử dụng không quá 3 năm và dây chuyền sử dụng trong ngành in không quá 10 năm mới được nhập khẩu.

(Thanh Huyền)