Sửa điều kiện công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Tài chính - Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV, sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp KH&CN là đối tượng hoàn thành việc ươm tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả KH&CN được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông; công nghệ sinh học; công nghệ tự động hoá; công nghệ vật liệu mới; công nghệ bảo vệ môi trường; công nghệ năng lượng mới... 

Ngoài ra, các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ hoặc trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đã ươm tạo và làm chủ các công nghệ nói trên cũng được công nhận. 

Thông tư quy định rõ, thời gian xem xét, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tối đa là 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của doanh nghiệp. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, trong thời hạn 5 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải trả lời doanh nghiệp bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Về mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp KH&CN được hưởng chế độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

Cụ thể, doanh nghiệp KH&CN được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời gian 15 năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp KH&CN có doanh thu từ hoạt động KH&CN; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp KH&CN có thu nhập chịu thuế. 

Trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, năm nào doanh nghiệp KH&CN có đủ điều kiện về tỷ lệ doanh thu nêu trên thì được miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, năm nào không đạt điều kiện về tỷ lệ doanh thu thì không được miễn, giảm thuế và phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất hiện hành.

(PV)