Tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cho biết, Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Sóc Trăng năm 2014 dự kiến khai mạc vào ngày 05/11/2014 và kết thúc vào ngày 07/11/2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Sóc Trăng năm 2014 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về tái cơ cấu nông nghiệp - xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện những giải pháp, cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL. Thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, nhất là các mặt hàng chủ lực như: lúa, gạo, trái cây, tôm cá, tạo sự thống nhất chuỗi ngành hàng từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng hàng hóa nông nghiệp; phối hợp giữa các địa phương xây dựng thương hiệu chung cho các sản phẩm chủ lực của vùng ĐBSCL; giới thiệu công nghệ kỹ thuật cao sản xuất, chế biến.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của vùng đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tăng cường hợp tác kinh tế, các chương trình hợp tác giữa các tỉnh, thành phố trong vùng với nhau, với các địa phương trong cả nước và với các bộ, ngành Trung ương. Huy động các nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, đầu tư xây dựng một số công trình phúc lợi xã hội cho vùng ĐBSCL, trong đó có địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Giới thiệu, bảo tồn, phát huy nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ đến bạn bè trong nước và quốc tế qua hoạt động Lễ hội Ok Om Bok -Đua ghe Ngo năm 2014 tại tỉnh Sóc Trăng.

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ giao UBND các tỉnh, thành phố thuộc vùng Tây Nam bộ trên cơ sở quy hoạch, chiến lược phát triển của vùng, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương có liên quan rà soát tiềm năng, nhu cầu liên kết hợp tác đầu tư nhằm hoàn thiện quy hoạch, xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo từng chu kỳ, nhất là ưu tiên cho những chương trình, dự án mang tính động lực, tác động đến phát triển toàn vùng.

Xây dựng danh mục dự án mang tính chất liên vùng để kêu gọi đầu tư, viện trợ từ các nguồn vốn trong và ngoài nước: ODA, FDI… vào vùng ĐBSCL. Các đồng chí lãnh đạo UBND cấp tỉnh là thành viên Ban Chỉ đạo MDEC chỉ đạo các cơ quan báo, đài địa phương tuyên truyền về MDEC - Sóc Trăng 2014; hỗ trợ Ban Thư ký MDEC trong việc thực hiện công tác truyền thông ngoài trời thông qua các pano ở các địa phương. Cử đơn vị làm đầu mối phối hợp với Ban Thư ký, Ban Tổ chức MDEC triển khai các hoạt động trong khuôn khổ của Diễn đàn.

Đồng thời, phối hợp với đơn vị chủ trì Hội thảo “Vai trò của ngân hàng trong việc tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSCL theo hướng liên kết, gia tăng chuỗi giá trị nông nghiệp”, chuẩn bị đặt hàng các bài tham luận của doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân để trình bày tại hội thảo.

(T.H)