Tạm ứng đối với các hợp đồng của dự án vay ODA

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 9519/BTC-ĐT về việc tạm ứng đối với các hợp đồng của dự án vay ODA gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, việc tạm ứng vốn của chủ dự án cho nhà thầu chỉ thực hiện đối với các công việc cần thiết phải tạm ứng trước để triển khai thực hiện hợp đồng và phải được quy định rõ đối tượng, nội dung, và công việc cụ thể trong hợp đồng.

Mức vốn tạm ứng tối thiểu đối với hợp đồng tư vấn, mức tạm ứng tối thiểu bằng 25% giá trị hợp đồng. Đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình mà hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, mức tạm ứng tối thiểu bằng 20% giá trị hợp đồng; hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đến 50 tỷ đồng, mức tạm ứng tối thiểu bằng 15% giá trị hợp đồng; hợp đồng trên 50 tỷ, mức tạm ứng tối thiểu bằng 10% giá trị hợp đồng.

Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay và các loại hợp đồng xây dựng khác, mức tạm ứng tối thiểu bằng 10% giá trị hợp đồng.

Mức tạm ứng tối đa của các loại hợp đồng trên là 50% giá trị hợp đồng. Trường hợp đặc biệt cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho phép.

Tiền tạm ứng được bắt đầu thu hồi từ lần thanh toán đầu tiên, mức thu hồi từng lần do hai bên thống nhất ghi trong hợp đồng, kết thúc thu hồi khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 6/6/2014.

(T.H)