Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia nêu rõ, năm 2014 và thời gian trước Tết Nguyên đán Ất Mùi, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đạt được nhiều kết quả.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, xử lý trên 206 nghìn vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 13 nghìn tỷ đồng, trong đó đã triệt phá và xử lý nghiêm nhiều đường dây buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả lớn. Kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Để giúp Ban Chỉ đạo 389 quốc gia hoạt động có hiệu quả, Văn phòng Thường trực cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, chủ động hơn trong công tác tham mưu, nắm tình hình; báo cáo thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ tốt công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Thứ hai, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, nhất là việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và việc xử lý các vụ buôn lậu nghiêm trọng; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong công tác chống chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Thứ ba, phối hợp tốt với các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời phê phán các tập thể, cá nhân chưa làm tròn trách nhiệm; phát hiện, lên án các hành vi dung túng, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, nêu những gương điển hình trong nhân dân về tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động cho các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; phát động phong trào toàn dân chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thứ tư, quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Văn phòng Thường trực đồng thời coi trọng việc rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống và làm đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đề cao kỷ cương, kỷ luật công vụ.

Thứ năm, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ quan tâm theo dõi và tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ, công chức biệt phái công tác tại Văn phòng Thường trực, trong đó có việc theo dõi đánh giá, bồi dưỡng, qui hoạch, để các đồng chí yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(T.H)