Tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là một chính sách mới được ban hành nhưng đã đi vào cuộc sống góp phần hỗ trợ một phần cho người lao động mất việc làm và giúp họ sớm quay lại thị trường lao động. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn 4103/BHXH-CSXH về việc tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách BHTN.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Sau một thời gian thực hiện, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã phát hiện tình trạng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng để trục lợi quỹ BHTN.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý BHTN; phòng, chống việc lạm dụng, trục lợi quỹ BHTN kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về BHTN, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố (sau đây gọi là BHXH tỉnh), BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số nội dung. Cụ thể:

Giám đốc BHXH tỉnh chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm trong việc tổ chức thực hiện BHTN; rà soát đối chiếu dữ liệu quản lý thu BHXH bắt buộc, BHTN, phát hiện kịp thời xử lý các trường hợp giải quyết hưởng BHTN không đúng quy định nhằm ngăn chặn lạm dụng quỹ BHTN;

Thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra nội bộ việc thu, chi BHTN, trong đó tập trung nội dung chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần, chi hỗ trợ học nghề giai đoạn từ năm 2014 trở về trước theo quy định của Luật BHXH năm 2006. Kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật về BHTN và xử lý theo thẩm quyền của cơ quan BHXH, trường hợp nếu vượt quá thẩm quyền thì chuyển hồ sơ sang cơ quan có chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với những vụ việc phát hiện giả mạo hồ sơ hưởng BHTN mang tính điển hình, gây thiệt hại quỹ BHTN và ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội thì chuyển sang cơ quan công an điều tra, xử lý;

Đồng thời, quan tâm cử cán bộ có đủ năng lực, trình độ để tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành về BHTN.

BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân: Phối hợp với Thanh tra Bộ chủ quản và các cơ quan liên quan tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện BHTN tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây thất thoát quỹ BHTN, làm mất công bằng xã hội.

Ban Kiểm tra trực thuộc BHXH Việt Nam rà soát, củng cố lại đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, khẩn trương xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thanh tra cho đội ngũ làm thanh tra để thực hiện tốt công tác thanh tra đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật BHXH năm 2014;

Phối hợp với Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với Ban Kiểm toán nội bộ và các đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo kế hoạch hoặc đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ BHTN;

Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về đối tượng đóng, hưởng BHTN tập trung toàn quốc; hỗ trợ công tác quản lý thu, chi BHTN đồng bộ, liên thông với các phần mềm nghiệp vụ của Ngành.

Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam cần tăng cường công tác quản lý thực hiện chính sách BHTN theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

(T.H)