Tập đoàn Bảo Việt: Doanh thu hợp nhất Quý I đạt 4.733 tỷ đồng

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh Quý I/2015, theo đó Tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.733 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 457 tỷ đồng, hoàn thành 31,7% kế hoạch năm 2015.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Mặc dù nền kinh tế trong những tháng đầu năm 2015 đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc song vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Bảo Việt vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định trên các lĩnh vực kinh doanh nòng cốt với điểm nhấn là sự tăng trưởng bứt phá về doanh thu khai thác mới của lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Kết quả đáng ghi nhận này thể hiện những nỗ lực không ngừng của Bảo Việt trong việc phát huy lợi thế cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, phát triển sản phẩm với các tính năng vượt trội, gia tăng lợi ích cho khách hàng.
 
Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất Quý I/2015 toàn Tập đoàn đạt 4.733 tỷ đồng, trong đó, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 3.658 tỷ đồng, tăng trưởng 16%; Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1.004 tỷ đồng, tăng 14,9%; Doanh thu từ hoạt động khác đạt 71 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục gia tăng tỷ trọng đóng góp trong tổng doanh thu với tỷ trọng 77%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 457 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 370,7 tỷ đồng; Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/03/2015 đạt 49.534 tỷ đồng; Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 37 tỷ đồng, đạt 12.564 tỷ đồng.
 
Bảo hiểm tăng trưởng tốt
 
Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, điểm sáng là hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Theo đó, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao trong những tháng đầu năm với Tổng doanh thu đạt 2.923 tỷ đồng (+26%), Doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.096 tỷ đồng (+29%). Thành công của BVNT là kết quả của việc triển khai và áp dụng thành công mô hình quản lý tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trên tất cả các phương diện: phát triển kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng, giúp BVNT có thể huy động và phát huy sức mạnh toàn hệ thống.
 
Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 1.659 tỷ đồng, tăng 0,8%; Lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ 2014. Một số nghiệp vụ ghi nhận mức tăng trưởng ổn định là bảo hiểm sức khỏe (+6,3%), Bảo hiểm trách nhiệm chung (+7,4%), Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (+8,2%). Với kết quả kinh doanh khả quan trong Quý I/2015, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục thực hiện định vị chiến lược là doanh nghiệp hàng đầu thị trường phi nhân thọ và trong lĩnh vực bảo hiểm cá nhân và hộ gia đình. Với vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường Bảo hiểm Phi Nhân thọ với tiềm lực tài chính mạnh, kinh nghiệm kinh doanh bảo hiểm và quản lý rủi ro, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt một lần nữa được lựa chọn là nhà bảo hiểm gốc cho VINASAT-1 va VINASAT 2 giai đoạn 2015 – 2016. Bảo hiểm Bảo Việt  cũng đã đồng bảo hiểm hợp đồng hợp tác trong Chương trình bảo hiểm hàng không năm 2015 cho Vietnam Airlines và Tổng Công ty Bay Trực thăng Việt Nam. 
 
Giữ vững đà tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính
 
Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ghi nhận doanh thu quý I/2015 đạt 75 tỷ đồng tăng 9,6%. Các mảng hoạt động chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng doanh thu quý I bao gồm: hoạt động môi giới (28,5%), hoạt động tự doanh (28,3%) và doanh thu khác (40%). Về thị phần môi giới, BVSC giữ vị trí thứ 6 về môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và vị trí thứ 3 về môi giới trái phiếu tại HNX. Tại HSX, BVSC đứng đầu về thị phần môi giới trái phiếu và đứng thứ 7 về môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ. Với kết quả này, BVSC đã xóa hết hoàn toàn số lỗ lũy kế còn lại tại thời điểm cuối năm 2014 và dự kiến chi trả cố tức năm tài chính 2015 cho cổ đông với tỷ lệ 10%. 
 
Quản lý Quỹ Bảo Việt đạt kết quả kinh doanh ổn định, tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng về tổng tài sản quản lý. Tại thời điểm 31/03/2015, tổng tài sản do BVF quản lý đạt 21.737 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD), tăng 5% so với năm 2014. Tổng doanh thu đạt 12 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng.
 
Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Bảo Việt luôn chú trọng tới các hoạt động cộng đồng và bảo vệ môi trường với tổng số tiền đầu tư đến nay đã lên tới khoảng 150 tỷ đồng, tập trung vào các hoạt động xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục và thế hệ trẻ, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng. Đáng chú ý, lần đầu tiên tại Việt Nam, Bảo Việt ra mắt Báo Cáo Thường Niên tích hợp trên nền tảng di động với tiêu chí chuẩn mực - minh bạch - hiện đại - cập nhật và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế. Bảo Việt đã chính thức ra mắt Báo cáo Thường niên Tích hợp và Báo cáo phát triển bền vững 2014 với phiên bản điện tử của Báo cáo tích hợp trên nền tảng điện thoại di động tăng tính tiện dụng, giảm lượng giấy in và thân thiện với môi trường. Báo cáo phát triển bền vững với Thông điệp “Cùng Bảo Việt nỗ lực vì hành tinh xanh” nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của các quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu. Các báo cáo của Bảo Việt được cập nhật và áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty (OECD), quản trị rủi ro (ERM), kiểm toán nội bộ (IIA), phát triển bền vững (GRI4) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS).
 
(T.Hương)