Tập đoàn kinh tế nhà nước đầu tiên được cổ phần hoá

Hôm qua 23/9, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đã tổ chức thành công việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành tập đoàn kinh tế nhà nước đầu tiên được cổ phần hóa.

Vinatex bán hết 90,6% cổ phần trong đợt IPO trên sàn HoSE. Nguồn: Internet.Vinatex bán hết 90,6% cổ phần trong đợt IPO trên sàn HoSE. Nguồn: Internet.

Phiên bán cổ phần lần đầu ra công chúng có sự tham gia của 87 nhà đầu tư đăng ký đấu giá 110,5 triệu cp, tương ứng với hơn 90% lượng cổ phần chào bán (121.999.150 cp). Trong đó gồm 54 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 18 cá nhân nước ngoài, 3 tổ chức trong nước và 12 tổ chức nước ngoài.

Mức giá cao nhất mà nhà đầu tư đặt mua là 12.000 đồng/cp với khối lượng chỉ 200 đơn vị, mức giá đặt mua thấp nhất là 11.000 đồng/cp với phần lớn khối lượng được đấu giá. Trong đó, Chứng khoán BIDV (BSI) là đơn vị có khối lượng đặt mua lớn nhất gồm 1 lô 30 triệu, 1 lô 15 triệu, 1 lô 10 triệu, 2 lô 5 triệu và một vài lô ở các mức khối lượng thấp hơn (hầu hết đều ở mức giá 11.000 đồng/cp). Ngoài ra, Chứng khoán Bản Việt (VCSC) và Chứng khoán TPHCM (HSC) cũng đăng ký mua trên 15 triệu đơn vị.

Như vậy, với mức giá bình quân thành công là 11.000 đồng/cp, Vinatex thu được tổng giá trị 1.216 tỷ đồng. Đợt IPO này của Vinatex có 30 nhà đầu tư nước ngoài tham gia và đã mua trọn hơn 55 triệu cổ phiếu.

Sau đợt đấu giá này, Vinatex sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý của Bộ Công Thương để xử lý tiếp các công việc có liên quan và chuẩn bị các nội dung công việc để Báo cáo Bộ Công Thương tổ chức Đại hội đồng cố đông chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 6/5/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 646/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Theo quy định, vốn điều lệ của Vinatex là 5.000 tỷ đồng, trong đó Nhà nước giữ 51%. Tập đoàn có 02 cổ đông chiến lược với tỷ lệ nắm giữ là 24%. Cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp là 0,60% vốn điều lệ. Số cổ phần còn lại là 24,40% bán cho các cổ đông bên ngoài, tương đương với số lượng cổ phần phát hành ra công chúng là 121.999.150 cổ phần.

(Thanh Huyền)