Tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông, thủy sản

Đó là chủ đề Hội nghị bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản do Bộ Công thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tổ chức chiều 3/6. Những thách thức trong tiêu thụ nhóm hàng này đã được hai Bộ và một số bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng liên quan chỉ rõ.

Tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông, thủy sản

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn bởi suy thoái kinh tế nhưng với nỗ lực của các doanh nghiệp và ngành hàng, hoạt động sản xuất, kinh doanh nhóm hàng nông sản, thủy sản những tháng đầu năm 2014 đã đạt được kết quả tích cực. Dù vậy, hoạt động xuất khẩu nông, thủy sản đang phải đối diện với nhiều khó khăn, vướng mắc khi nhu cầu tiêu thụ của các thị trường nhập khẩu vẫn còn yếu, áp lực cạnh tranh cao.

Đặc biệt, việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền trên Biển Đông đã ảnh hưởng tới hàng triệu hộ nông dân nói chung và hàng nông sản nói riêng… Trong khi đó, xu hướng các nước tăng cường áp dụng rào cản thương mại và kỹ thuật đối với nông, thủy sản nhập khẩu; chi phí sản xuất như: điện, nước, nguyên liệu đầu vào, vận tải đều gia tăng.

Thực tế, những hạn chế của ngành sản xuất và xuất khẩu từ nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhất là công tác quy hoạch sản xuất, nuôi trồng chưa nhất quán và đồng bộ; tỷ trọng sản phẩm nông, thủy sản chế biến sâu, giá trị gia tăng phục vụ xuất khẩu còn thấp; năng lực tài chính, cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu còn yếu.

Tại hội nghị Liên Bộ Công thương - Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã đưa ra các nhóm giải pháp tập trung chủ yếu vào việc phát triển thương mại, đàm phán mở rộng thị trường, dỡ bỏ các rào cản thương mại và kỹ thuật cũng như nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại. Song song với đó là các nhóm giải pháp dài hạn liên quan đến công tác quy hoạch vùng nguyên liệu và phát triển sản xuất nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, quản lý chất lượng sản phẩm.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Cao Đức Phát đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ về phối hợp công tác giữa hai Bộ, nhằm hoàn thành tốt hơn nữa các giải pháp đặt ra, sớm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu nông, thủy sản trong năm 2014 cũng như trong các năm tiếp theo...

(Nam Phương)