Thí điểm cấp C/O mẫu D giáp lưng với xăng dầu gửi kho ngoại quan Vân Phong

(eFinance Online) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 1386/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D giáp lưng đối với mặt hàng xăng dầu gửi Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Quy chế này áp dụng đối với thương nhân nước ngoài là cá nhân hoặc pháp nhân thường trú hoặc có trụ sở tại lãnh thổ của một nước thành viên của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN đồng thời là người đứng tên trên ô số 2 của C/O Mẫu D gốc do nước thành viên xuất khẩu đầu tiên cấp, đề nghị cấp C/O Mẫu D giáp lưng cho mặt hàng xăng dầu gửi Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong sau đó xuất khẩu sang các nước ASEAN hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.

C/O Mẫu D giáp lưng được cấp phải bao gồm một số thông tin như trên C/O gốc. Các ô trong C/O Mẫu D giáp lưng phải được điền đầy đủ theo quy định. Trị giá FOB ghi trên C/O Mẫu D giáp lưng là trị giá FOB của hàng hóa xuất khẩu từ nước thành viên trung gian. Thời hạn hiệu lực của C/O Mẫu D giáp lưng không vượt quá thời hạn hiệu lực của C/O Mẫu D gốc. Đối với các lô hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu một phần, trị giá của phần xuất khẩu hoặc nhập khẩu đó sẽ được ghi thay cho trị giá của toàn bộ đầy đủ lô hàng trên C/O gốc trước đó.

Theo quy định, người đề nghị cấp C/O Mẫu D giáp lưng phải đăng ký hồ sơ thương nhân với Tổ chức cấp C/O Mẫu D giáp lưng khi đề nghị cấp C/O Mẫu D giáp lưng lần đầu tiên và chỉ được xem xét cấp C/O khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân.

(NQ)