Thị trường bất động sản chuyển biến tích cực

Phòng Nghiên cứu thị trường tài chính - Viện Chiến lược và chính sách Tài chính cho biết, thị trường bất động sản (BĐS) 6 tháng đầu năm đã có dấu hiệu hồi phục với những chuyển biến tích cực hơn năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, nếu như những tháng trong quý I/2014, giá trị hàng tồn kho giảm chậm thì đến quý II/2-14, giá trị hàng tồn kho BĐS đã giảm đáng kể. Theo Bộ Xây dựng, tính đến ngày 31/5/2014, tổng giá trị tồn kho còn khoảng 83.519 tỷ đồng, giảm 10.939 tỷ đồng tương đương 11,58% so với thời điểm 31/12/2013.  Trong đó, nhà chung cư, nhà thấp tầng lần lượt còn 17.445 căn và 13.862 căn.

Bên cạnh đó, tốc độ giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng tăng khá nhanh trong nửa đầu năm 2014. Tính đến ngày 31/5/2014, tổng số tiền 5 ngân hàng cam kết cho vay là 3.954,4 tỷ đồng, tăng 2.195,4 tỷ đồng tương đương tăng khoảng 125% so với thời điểm cuối tháng 12/2013, đạt 13,2% tổng nguồn vốn của gói hỗ trợ. Trong đó, tổng số tiền giải ngân là 2.156,3 tỷ đồng, tăng 1.423,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 194% so với cuối tháng 12/2013. Trong đó, đối với hộ gia đình, cá nhân đã ký hợp đồng cam kết cho vay 5.378 hộ với số tiền là 2.060 tỷ đồng, đã giải ngân cho 5.368 hộ với số tiền là 1.343,7 tỷ đồng. Đối với tổ chức, đã cam kết cho vay 23 dự án với số tiền là 1.894,4 tỷ đồng.

Theo Phòng Nghiên cứu thị trường tài chính - Viện Chiến lược và chính sách Tài chính, có một số tác động tích cực đã khiến thị trường BĐS sôi động hơn.  Trong đó phải kể đến việc lãi suất cho vay đối với gói 30.000 tỷ cũng được điều chỉnh giảm trong năm 2014 xuống còn 5% thay vì 6% của năm 2013. Cùng vói đó, Bộ Xây dựng đã kí thông tư liên tịch với 3 Bộ ngành là Bộ Tài nguyên Môi trường, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp về việc cho phép các tối đượng thu nhập thấp, nhà xã hội để thế chấp tại ngân hàng khi vay vốn từ gói 30.000 tỷ hỗ trợ nhà ở của Chính phủ. Điều này đã góp phần tạo thêm cơ hội mua nhà cho người thu nhập thấp, đồng thời tạo hiệu ứng tăng cầu cho thị trường BĐS.

Đồng thời, việc mở rộng các quy định về kinh doanh BĐS cụ thể là quy định cho phép các cá nhân, tổ chức nước ngoài được sở hữu nhà, đầu tư xây dựng nhà ở đã góp phần thu hút thêm nguồn vốn vào thị trường này. Tính đến hết tháng 5/2014, lĩnh vực kinh doanh BĐS đứng thứ 3 về thu hút đầu tư nước ngoài với 9 dự án đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 399,33 triệu USD, chiếm 7,2% tổng vốn đầu tư nước ngoài.

(T.H)