Thu hồi thẻ BHYT của NLĐ tự ý nghỉ việc

Bộ Y tế vừa ban hành văn bản 9740/BYT-BH về việc thu hồi thẻ BHYT gửi  Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các Bộ, ngành.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp với cơ quan BHXH trong việc thu hồi thẻ BHYT đối với những trường hợp người lao động tự ý ngừng việc nhưng không nộp lại thẻ BHYT.

Để thu hồi thẻ BHYT đối với các trường hợp đã ngừng đóng BHYT nhưng không thu được thẻ BHYT, Thủ trưởng các đơn vị đề nghị cơ quan BHXH cung cấp phần mềm có cơ sở dữ liệu là các trường hợp đã ngừng đóng BHYT nhưng không thu được thẻ BHYT, có chức năng lọc số thẻ cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT để thực hiện công tác rà soát kiểm tra, phát hiện các trường hợp nêu trên, bảo đảm được nhanh chóng, thuận tiện trong quá trình phục vụ người bệnh khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở, bộ phận thuộc quyền quản lý khi tiếp nhận hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh cần thực hiện đối chiếu thông tin trên thẻ BHYT với danh sách những trường hợp ngừng đóng nhưng không thu được thẻ BHYT do cơ quan BHXH chuyển. Phối hợp với cơ quan BHXH thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT theo quy định.

(T.H)