Thứ tự thanh toán khi giải thể Công ty TNHH MTV Nhà nước

Thông tư 129/2015/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty TNHH một thành viên Nhà nước và Công ty con của công ty TNHH một thành viên Nhà nước.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

So với quy định hiện hành, thứ tự thanh toán khi giải thể công ty có một số điểm mới như sau:

- Ngoài việc thanh toán tiền lương theo quy định hiện hành thì còn phải nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho những người trong công ty bị giải thể tham gia vào công tác giải thể nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày quyết định giải thể công ty có hiệu lực.

- Khoản nợ có tài sản bảo đảm được thêm vào thứ tự thanh toán. Trong đó, khoản nợ có tài sản bảo đảm toàn bộ được ưu tiên thanh toán trước khoản nợ có tài sản bảo đảm một phần.

- Các khoản nợ thuế và nợ ngân sách nhà nước khác được ưu tiên thứ tự thanh toán trước các khoản nợ có tài sản bảo đảm và không có tài sản bảo đảm.

Thông tư cũng quy định, trong trường hợp hết thời hạn giải thể công ty, nếu còn vấn đề tồn tại thì Hội đồng giải thể trình người quyết định giải thể công ty xem xét, giải quyết.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, sau khi kết thúc việc giải thể, Hội đồng giải thể phải lập báo cáo tài chính, về giải thể công ty trình người quyết định giải thể công ty; nộp lại con dấu của công ty bị giải thể cho cơ quan Công an và Giấy đăng ký kinh doanh của công ty bị giải thể cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi công ty đã đăng ký kinh doanh; đăng trên 1 tờ báo của Trung ương và báo địa phương trong 03 số liên tiếp về việc kết thúc giải thể công ty.

Sau khi kết thúc quá trình giải thể của công ty, toàn bộ hồ sơ, sổ kế toán của công ty bị giải thể, sổ sách liên quan đến quá trình giải thể công ty phải được lưu trữ tại cơ quan quyết định thành lập công ty theo đúng các quy định về lưu trữ tài liệu.

Thông tư 129/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2015 và bãi bỏ Thông tư 38/2005/TT-BTC.

(T.H)