Thủ tục cấp phép mở dịch vụ trò chơi điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 23/2013/TT-BTTTT, quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 02a/ĐĐN hoặc Mẫu số 02b/ĐĐN; Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Bản sao có chứng thực CMND của chủ điểm hoặc của người quản lý trực tiếp điểm (trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp).

Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là 3 năm.

Thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tuân thủ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư có hiệu lực từ 10/02/2014.

(T.H)