Thủ tục gia hạn nộp tiền sử dụng đất

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2074/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính (TTHC)  trong lĩnh vực Quản lý Công sản.

Ảnh minh hoạ - nguồn internet.Ảnh minh hoạ - nguồn internet.
 
Quyết định nan hành cụ thể 02 TTHC mới về gia hạn nộp tiền sử dụng đất và gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Thông tư 48/2014/TT-BTC .

Trong đó, chủ đầu tư muốn gia hạn nộp tiền SDĐ phải:

- Nộp hồ sơ đề nghị gia hạn tới Cơ quan thuế;

- Cơ quan thuế kiểm tra, xác lập và lập danh sách các dự án BĐS được gia hạn;

- Sau đó UBND cấp tỉnh ra quyết định về thời gian được gia hạn.

Hồ sơ gồm: Giấy đề nghị nộp tiền SDĐ; Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước; Quyết định phê duyệt giá đất tính thu tiền SDĐ; Thông báo lần đầu của cơ quan thuế.

Quyết định 2074/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 25/8/2014.

(T.H)