Tiếp tục mở rộng chương trình bảo hiểm nông nghiệp

Sau 3 năm triển khai thí điểm đến nay, đến nay đã có 20 tỉnh, thành phố tham gia triển khai thí điểm BHNN, trong đó có 7 tỉnh Tây Nam Bộ (An Giang, Đồng Tháp triển khai bảo hiểm đối với cây lúc; Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau triển khai bảo hiểm đối với cá tra, các ba sa, tôm sú, tôm chân trắng).

Tiếp tục mở rộng chương trình bảo hiểm nông nghiệp

Đối với bảo hiểm cây lúa, tổng diện tích lúa tham gia bảo hiểm của Vùng là 12.534 ha (Đồng Tháp 10.526 ha; An Giang 2.278ha). Tổng giá trị cây lúa được bảo hiểm trong thời gian thí điểm là 465,4 tỷ đồng (Đồng Tháp là 409 tỷ đồng; An Giang là 56,4 tỷ đồng). Tổng số tiền thực bồi thường bảo hiểm cây lúa là 2,4 tỷ đồng (Đồng Tháp 2,3 tỷ đồng; An Giang là 102,4 tỷ đồng).

Đối với bảo hiểm cá tra, cá ba sa, tôm sú, tôm chân trắng có tổng cộng 7.487 hộ nông dân/tổ chức sản xuất tham gia bảo hiểm thủy sản. Tổng diện tích thủy sản tham gia bảo hiểm là 5.803 ha. Tổng giá trị thủy sản được bảo hiểm trong thời gian thí điểm là 2.883,7 tỷ đồng. Tổng số tiền thực bồi thường bảo hiểm thủy sản là 669,5 tỷ đồng.

Đến nay, ngân sách trung ương đã hỗ trợ phí bảo hiểm cho các địa phương 158,8 tỷ đồng (100% nhu cầu) cho các địa phương trong Vùng để triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, xây dựng phương án mở rộng bảo hiểm trong nông nghiệp, tập trung chủ yếu và bảo hiểm cây lúa, vật nuôi và tiếp tục hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

(T.H)