TP Hồ Chí Minh gia hạn nộp tiền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế

UBND TPHCM vừa chấp thuận việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư số 48/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh là đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn TP.

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các quận - huyện hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ cho các tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất; công bố đường dây nóng tại Cục Thuế TP và Sở Tài chính để kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

(T.H)