Trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ

Vừa qua, Bộ Công thương ban hành Thông tư 01/2015/TT-BCT quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư quy trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ như sau:

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận bộ hồ sơ, cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho thương nhân yêu cầu bổ sung hồ sơ trong trường hợp chưa đầy đủ;

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận bộ hồ sơ hợp lệ cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ có trách nhiệm đăng ký dấu nghiệp vụ vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ và thông báo đến thương nhân bằng văn bản.

Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin công bố Danh sách thương nhân đã đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ: www.moit.gov.vn, bao gồm các thông tin sau: tên thương nhân; địa chỉ trụ sở chính; lĩnh vực đăng ký giám định thương mại của từng thương nhân và các thông tin khác liên quan (nếu có).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 27/02/2015.

(T.H)