Từ 01/01/2016, tạm dừng thu phí đường bộ với xe máy

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa được ban hành ngày 7/10, Chính phủ đã thống nhất tạm dừng thu phí đường bộ với xe mô tô  từ 01/01/2016.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đồng thời, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP và Nghị định 56/2014/NĐ-CP, trình Chính phủ theo thủ tục rút gọn.

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ thống nhất phát hành trái phiếu Chính phủ với tất cả các kỳ hạn quy định tại Luật quản lý nợ công và Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 5/1/2011. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Quốc hội cho phép triển khai từ tháng 11 năm 2015.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, Chính phủ giao Bộ Tài chính, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật này.

(T.H)