Từ 15/9: Mua xăng tại khu vực biên giới từ 200.000 đồng phải có hoá đơn

Đây là quy định mới trong Thông tư số 28 /2011/TT-BCT hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu, vừa được Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú ký ban hành.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Theo đó, khi bán xăng dầu cho các đối tượng tiêu dùng có tổng giá trị thanh toán mỗi lần từ 200.000 đồng trở lên, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới phải lập hóa đơn ghi rõ tên, địa chỉ người mua xăng dầu như quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp bán xăng dầu cho các đối tượng tiêu dùng có tổng giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn nhưng phải ghi và theo dõi trên bảng kê.

Thông tư cũng nghiêm cấm việc vận chuyển xăng, dầu có tổng giá trị từ 200.000 đồng trở lên mà không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Về thời gian bán xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới, Thông tư quy định là từ 6 - 18h hàng ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết và để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của cư dân biên giới ngày càng tốt hơn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể điều chỉnh thời gian bán xăng dầu tại từng địa bàn phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, căn cứ vào điều kiện địa lý, địa bàn hoạt động và loại phương tiện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định lượng xăng, dầu tối đa mà cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới được phép bán cho phương tiện vãng lai nước ngoài, bao gồm: lượng bán xăng, dầu tối đa cho mỗi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là xe ôtô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ôtô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy và các loại xe tương tự, nhưng không được vượt quá định mức 50 lít/lần/ngày cho mỗi phương tiện.

Lượng bán xăng, dầu tối đa cho mỗi phương tiện thuỷ gồm tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác có động cơ chuyên hoạt động trên đường thuỷ, nhưng cũng không được vượt mức 100 lít/lần/ngày cho mỗi phương tiện.

Trong trường hợp do điều kiện địa lý, cần phải quy định lượng bán xăng, dầu vượt mức quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phép điều chỉnh tăng lượng bán xăng, dầu lên nhưng không quá 20% đối với từng loại phương tiện cụ thể và phải thông báo về Bộ Công Thương bằng văn bản.
 
(MH)