Từ 15/9: Phạt nặng hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2014/NĐ-CP, quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. Trong đó, mức tiền phạt tối đa đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, hành vi bán hàng hóa dưới giá thành nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh sẽ bị phạt tiền đến 10% tổng doanh thu. Phạt tiền đến 10% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường hoặc từng doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường đối với hành vi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh.

Hành vi trả cho người tham gia bán hàng đa cấp tổng giá trị hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác trong một năm vượt quá 40% doanh thu bán hàng đa cấp trong năm đó của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thì sẽ bị phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng.

Phạt tiền doanh nghiệp bán hàng đa cấp từ 60 - 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải đặt cọc hoặc đóng một khoản tiền nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp...

Nghị định cũng quy định, phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo: So sánh trực tiếp hàng hoá, dịch vụ của mình với hàng hoá, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác; bắt chước một sản phẩm quảng cáo khác để gây nhầm lẫn cho khách hàng. Phạt tiền từ 80 - 140 đồng đối với hành vi quảng cáo đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về một trong các nội dung: Giá, số lượng, chất lượng, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì..

Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh cũng sẽ bị phạt nặng từ 60 - 80 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Tổ chức khuyến mại mà gian dối về giải thưởng; khuyến mại không trung thực hoặc gây nhầm lẫn về hàng hoá, dịch vụ để lừa dối khách hàng; phân biệt đối xử đối với các khách hàng...

Nghị định số 71/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2014.

(Thanh Huyền)