Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 2/2015

Kho bạc Nhà nước vừa ban hành văn bản số 244/TB-KBNN thông báo Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 2/2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 02 năm 2015, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 02 năm 2015 là 1 USD = 21.417 đồng.

Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 02 năm 2015 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

(T.H)