Tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá thuê đất tại Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái vừa có quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất. Theo đó, mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá được xác định theo từng loại địa bàn, mục đích sử dụng, lĩnh vực đầu tư có sử dụng đất.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.
Đất đô thị thuộc các phường thuộc thành phố Yên Bái mức tỷ lệ là 1,5%; đất đô thị thuộc các phường thuộc thị xã Nghĩa Lộ mức tỷ lệ là 1,3 %; đất đô thị thuộc thị trấn trung tâm các huyện (nơi đóng trụ sở UBND huyện) mức tỷ lệ là 1,2 %; đất đô thị thuộc các thị trấn khác thuộc huyện mức tỷ lệ là 1,1 %;
 
Đất khu vực nông thôn các xã thuộc thành phố Yên Bái đơn giá thuê đất là 1,2%; Đất khu vực nông thôn các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ mức tỷ lệ là 0,8%; Đất khu vực nông thôn các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải mức tỷ lệ là 0,6%; Đất khu vực nông thôn các xã còn lại thuộc các huyện, thị xã mức tỷ lệ là 1,0%.
 
Đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật: Mức tỷ lệ dao động từ 0,5 đến 1,0%.
 
Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm được xác định bằng 25% đơn giá trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm có cùng mục đích sử dụng.
 
Đơn giá thuê đất có mặt nước, đối với phần diện tích đất có mặt nước thì đơn giá thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê bằng 50% đơn giá thuê đất hàng năm hoặc đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng.
 
(T.H)