Ưu đãi vay vốn đối với hộ gia đình sử dụng nước tiết kiệm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2015/NĐ-CP quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sẽ được ưu đãi về vay vốn, miễn, giảm thuế đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Cụ thể,  các hoạt động này là:

- Tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn;

- Thu gom nước mưa để sử dụng cho sinh hoạt;

- Khử muối từ nước lợ, nước mặn thành nước ngọt để sử dụng cho mục đích sinh hoạt;

- Sản xuất, nhập khẩu thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm;

- Áp dụng công nghệ, biện pháp, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp.

Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc ưu đãi về vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả quy định tại Nghị định này;

Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn, giảm thuế nhập khẩu đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm, thiết bị, công nghệ tiên tiến sử dụng nước tiết kiệm quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 6 của Nghị định này;

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn trình tự, thủ tục ưu đãi về vay vốn, miễn, giảm thuế; chỉ đạo các cơ quan thuế thực hiện việc miễn, giảm thuế theo quy định của Nghị định này.

(T.H)