Vinataba đăng ký nhãn hiệu Jet và Hero tại Việt Nam

Vinataba cho biết đã tiến hành nộp đơn đăng ký các nhãn hiệu JET và HERO (nhãn chữ và nhãn hình) tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, đồng thời nộp đơn yêu cầu cơ quan này đình chỉ/ hủy bỏ hiệu lực các đăng ký nhãn hiệu JET và HERO đã cấp cho Công ty Sumatra.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo Vinataba, ngày 30/09/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 21/05/2015, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã đề xuất giải pháp “Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và các đơn vị thành viên hàng năm phải dành ra một phần kinh phí nghiên cứu, điều tra thị trường, nghiên cứu sản xuất ra sản phẩm mới Hero, Jet hoặc tương đương đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, từng bước kết hợp với các giải pháp khác nhằm giảm thị phần thuốc lá lậu”.

Để bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia và người tiêu dùng tại Việt Nam, Vinataba đã tiến hành nộp đơn đăng ký các nhãn hiệu JET và HERO (nhãn chữ và nhãn hình) tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam theo các Đơn số 4-2015-13934, 4-2015-13935, 4-2015-13936, 4-2015-13937, 4-2015-13938, 4-2015-13939 và 4-2015-13940 ngày 02/06/2015. Đồng thời, ngày 07/07/2015, Vinataba cũng đã nộp đơn yêu cầu Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam đình chỉ/ hủy bỏ hiệu lực các đăng ký nhãn hiệu JET và HERO đã cấp cho N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY (Sumatra).

Theo Vinata, việc yêu cầu đình chỉ/ hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu JET và HERO của Sumatra, và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu JET và HERO dưới tên Vinataba nhằm hủy bỏ sự bảo hộ về pháp luật đã cấp trước đây cho SUMATRA liên quan đến các nhãn hiệu JET và HERO tại Việt Nam, ngăn chặn việc Sumatra lợi dụng sự bảo hộ pháp lý này để che giấu hoặc tiếp tay cho hành vi nhập lậu sản phẩm thuốc lá JET và HERO vào Việt Nam. Sản phẩm Jet và Hero chiếm hơn 80% lượng thuốc lá nhập lậu, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng/năm.

Đồng thời, việc hủy bỏ hiệu lực 2 nhãn hiệu này của Sumatra cũng nhằm xác lập quyền nhãn hiệu đối với các nhãn hiệu JET và HERO dưới tên của Vinataba nhằm kiểm soát nghiêm ngặt việc sử dụng các nhãn hiệu đó. Sau khi được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp đăng ký nhãn hiệu đối với các nhãn hiệu Jet và Hero tại Việt Nam, Vinataba mới tiến hành sản xuất, nộp thuế và tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Ngày 25/01/2016, Cục Sở hữu Trí tuệ đã ban hành 45 quyết định đình chỉ hiệu lực 45 nhãn hiệu JET và HERO theo đơn yêu cầu của Vinataba với lý do các nhãn hiệu này không được sử dụng tại Việt Nam trong vòng 5 năm liên tục. Việc đình chỉ hiệu lực nhãn hiệu này là một bước tiến quan trọng của Vinataba trong vụ việc trên, góp phần thúc đẩy việc tiếp tục xem xét và đình chỉ/ hủy bỏ hiệu lực các nhãn hiệu JET và HERO còn lại của Sumatra.

(NQ)