Vĩnh Long: Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016

(eFinance Online) -Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở áp dụng cho khu vực:

- Các Phường thuộc thành phố Vĩnh Long là: 1,2 lần.

- Các Xã thuộc thành phố Vĩnh Long, các Phường thuộc thị xã Bình Minh, các Thị trấn thuộc huyện là: 1,1 lần.

- Khu vực còn lại: 1,0 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ; đất thương mại dịch vụ áp dụng cho các khu vực hệ số điều chỉnh đối với đất ở.

Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất nông nghiệp áp dụng chung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là: 1,0 lần.

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất đối với các trường hợp quy định tại Điều 2 của Quyết định này được xác định bằng cách lấy giá đất quy định tại Bảng giá các loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất được quy định tại Điều 3, Quyết định này, cụ thể:

Giá đất tính theo hệ số điều chỉnh giá đất

=

Giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định

x

Hệ số điều chỉnh giá đất

(T.H)