VNF1 tăng vốn điều lệ lên gần 4.360 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mức vốn điều lệ đến năm 2015 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VNF1) là 4.359,39 tỷ đồng. Trước khi được điều chỉnh, VNF1 có vốn điều lệ là 3.965 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Với phương án tăng mức vốn điều lệ này, VNF1 có thể sử dụng các nguồn vốn hợp pháp để bổ sung số vốn điều lệ còn thiếu của Công ty mẹ - Tổng công ty, trường hợp không đủ nguồn để bổ sung vốn hợp lệ thì có thể sử dụng một phần lợi nhuận sau thuế để bổ sung vốn điều lệ còn thiếu.

VNF1 là doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ được tổ chức theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Mục tiêu hoạt động của VNF 1 là kinh doanh lương thực, tham gia tiêu thụ lương thực hàng hóa của nông dân, góp phần bình ổn thị trường trong nước, xuất khẩu lương thực, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và điều tiết kinh tế vĩ mô.

VNF1 cũng đặt mục tiêu tạo chuỗi giá trị hàng hóa hình thành mô hình liên kết giữa sản xuất - chế biến - tiêu thụ, giữa doanh nghiệp với nông dân/diêm dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng, đơn vị nghiên cứu khoa học để đảm bảo quy trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ thống nhất và khép kín.

Bên cạnh đó, VNF1 tổ chức thu mua, tiêu thụ muối cho diêm dân, cung ứng cho thị trường và thực hiện chính sách cung cấp muối cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, vùng sâu và vùng xa theo nhiệm vụ được giao, tham gia bình ổn giá muối trên thị trường và an ninh về muối.

(Thanh Huyền)