Yêu cầu các DNNN báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn năm 2014

Ngày 14/1, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu ký công văn gửi các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tập đoàn, tổng công ty, DNNN đề nghị cập nhật số liệu về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa và thóa vốn năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
 
Theo đó, để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu, tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước năm 2014, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước và các DNNN thực hiện báo cáo đầy đủ và đúng hạn tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu, tình hình sắp xếp, cổ phần hóa DN năm 2014 theo tinh thần các văn bản chỉ đạo trước đó của Bộ.
 
Trong đó, Bộ Tài chính yêu cầu cập nhật đầy đủ số liệu về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2014 theo phụ lục số 1 và 2 kèm theo Công văn số 12536/BTC-TCDN.
 
Đồng thời, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc phát sinh và kiến nghị các giải pháp thực hiện trong năm 2015.
 
Các báo cáo này gửi về Cục Tài chính DN, Bộ Tài chính trước ngày 20/1/2015 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 
(T.H)