346/359 doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố báo cáo tài chính

Tính đến hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý II/2014 cho toàn bộ các lọai hình công ty niêm yết, đã có 346/359 doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố báo cáo tài chính quý II/2014 đúng hạn, đạt tỷ lệ 96% (tăng 5% so với cùng kỳ năm trước).

Ảnh minh họa - nguồn Thời báo Tài chính Việt Nam.Ảnh minh họa - nguồn Thời báo Tài chính Việt Nam.

Trong đó, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý II/2014 chiếm 81%, giá trị lãi tăng 22% so với quý II/2013. Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 19%, giá trị lỗ giảm 79% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên 2014, có 194/207 công ty niêm yết (trong diện không phải lập BCTC hợp nhất/BCTC tổng hợp - theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC - đã công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 94% (tăng 3% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi 6 tháng đầu năm 2014 chiếm 85%, giá trị lãi tăng 28% so với 6 tháng đầu năm 2013. Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 15%, giá trị lỗ giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

Thời hạn công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2014 đối với các công ty niêm yết thuộc diện phải lập BCTC hợp nhất/BCTC tổng hợp (theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC) là ngày 29/8/2014.

(KL)