5 Công ty Chứng khoán bị đình chỉ hoạt động lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa ban hành quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của 5 Công ty Chứng khoán vì vi phạm quy định về nộp phí tại Quy chế thành viên (ban hành kèm theo quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 08/01/2013 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, 5 Công ty gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu (AAS), Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (VGSC), Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT (VITS), Công ty Cổ phần Chứng khoán Tonkin (TKSC), Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc (VQSC) bị đình chỉ hoạt động từ ngày 8/4 đến ngày 22/4/2013.

Quyết định cũng nêu rõ, các Công ty này phải nộp đủ phí theo quy định của pháp luật cho VSD trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày 5/4...

(KD)