5/7 phiên bán hết 100% số cổ phần chào bán

Với phiên đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Hà Nội trong ngày 28/08/2015, hoạt động đấu giá tháng 8 của Sở GDCK Hà Nội đã khép lại với việc tổ chức 7 phiên đấu giá, trong đó có 4 phiên IPO và 3 phiên đấu giá cổ phần để thoái vốn Nhà nước. Đáng chú ý, có 5 phiên đấu giá đã bán hết 100% số cổ phần đưa ra chào bán.  

Phiên đấu giá của Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC đã bán hết hơn 33,8 triệu cổ phần trong tháng 8/2015. Ảnh: PT.Phiên đấu giá của Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC đã bán hết hơn 33,8 triệu cổ phần trong tháng 8/2015. Ảnh: PT.

Cụ thể, tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong 7 phiên này đạt hơn 57 triệu cổ phần. Kết quả, hơn 39,7 triệu cổ phần trúng giá, chiếm 70% tổng khối lượng chào bán. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 518,3 tỷ đồng, cao hơn 39,9 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Trung bình một phiên, tổng giá trị cổ phần thu về đạt 74 tỷ đồng.

Trong 2 phiên đấu giá cổ phần để thoái vốn Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi và CTCP In và Thương mại Thống Nhất và 1 phiên đấu giá cổ phần thoái vốn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại CTCP Thiết bị điện – Vinacomin, toàn bộ 3,3 triệu cổ phần đã được bán hết, thu về cho Nhà nước gần 115 tỷ đồng.

Trong 4 phiên IPO tháng 8, có 2 phiên đấu giá của Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC và Công trình Giao thông Hà Nội đã bán hết 100% số cổ phần chào bán, huy động được hơn 401,1 tỷ đồng, thặng dư vốn 39,3 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đấu giá được công bố tại thời điểm ngày 31/8/2015, trong tháng 9, có 10 doanh nghiệp đăng ký bán đấu giá cổ phần tại Sở GDCK Hà Nội, trong đó có 5 phiên IPO và 5 phiên đấu giá cổ phần thoái vốn Nhà nước. Đáng chú ý, 2 Tổng Công ty Rau quả, Nông sản Việt Nam và Chè Việt Nam sẽ đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng, lần lượt vào các ngày 4/9 và 16/9.

Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 8/2015

STT

Tên công ty

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

49.662.306.000

2

CTCP In và Thương mại Thống Nhất

24.977.392.000

3

CTCP Thiết bị điện - Vinacomin

40.354.000.000

4

Công ty TNHH MTV Thăng Long GTC

363.344.510.000

5

Công ty TNHH Nhà nước MTV Kinh doanh Nước sạch Ninh Bình

1.620.000.000

6

Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Điện Biên

540.000.000

7

Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Hà Nội

37.807.500.000

(PT)