81,5% doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo, theo thống kê đã có 356/361 doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo tài chính đúng hạn (không bao gồm IDV, GLT, MHL, VDL thay đổi niên độ kế toán), đạt tỷ lệ 98,6% (tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Căn cứ theo số liệu tại báo cáo tài chính quý 3/2014 đã được công bố của các doanh nghiệp niêm yết, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi 9 tháng đầu năm 2014 chiếm 81,5%, giá trị lãi tăng 14,9% so với 9 tháng đầu năm 2013. Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ 9 tháng đầu năm 2014 chiếm 18,5%, giá trị lỗ giảm 61% so với cùng kỳ năm trước.

(Phương Tú)