96,1% doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý 1/2015 đúng hạn

HNX cho biết, tính đến ngày 20/4/2015, kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý I/2015 đối với các doanh nghiệp không phải là công ty mẹ hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc (theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC), đã có 200/208 doanh nghiệp niêm yết trên HNX công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 96,1% (tăng gần 1% so với cùng kỳ năm trước).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Thời hạn công bố báo cáo tài chính quý I/2015 đối với các công ty niêm yết thuộc diện phải lập báo cáo tài chính hợp nhất/báo cáo tài chính tổng hợp (theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC) là ngày 15/5/2015.

Theo số liệu báo cáo tài chính quý I/2015 đã được công bố của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết đạt 757,5 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý I/2015 chiếm 83,5%, giá trị lãi đạt 852,6 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 16,5%, giá trị lỗ đạt 95,1 tỷ đồng tăng 62% so với cùng kỳ quý I/2014.

Trong đó, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 66 doanh nghiệp kinh doanh lãi 438 tỷ đồng, chiếm 51,34% tổng giá trị lãi. Tiếp đến là ngành tài chính với 13 doanh nghiệp lãi 117 tỷ đồng, chiếm 13,71% tổng giá trị lãi và ngành vận tải kho bãi có 10 doanh nghiệp lãi 91 tỷ đồng, chiếm 10,66% tổng giá trị lãi.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành tài chính có 1 doanh nghiệp thua lỗ 39 tỷ đồng, chiếm 41% tổng giá trị thua lỗ.

(PV)