Bác bỏ tin đồn liên quan đến hoạt động giám sát, thanh tra của UBCKNN

Ngày 26/11/2014, trên thị trường chứng khoán xuất hiện một số tin đồn có liên quan đến hoạt động giám sát, thanh tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Qua kiểm tra, xem xét, UBCKNN bác bỏ những tin đồn trên.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

UBCKNN cho biết, đây là những thông tin sai, có thể gây tác động xấu đến tâm lý các nhà đầu tư trên thị trường.

Công tác thanh tra, giám sát của UBCKNN là hoạt động thường kỳ và vẫn đang thực hiện bình thường theo quy định hiện hành.

Chính vì vậy, UBCKNN lưu ý các nhà đầu tư về thông tin trên, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.

(PV)