Bán "chui" cổ phiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị HVA bị phạt hơn 27 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 14/06/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn (địa chỉ: Phòng 114/CT3 Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, UBCKNN phạt ông này 27.500.000 đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể, ngày 13/07/2017, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt (nay là Công ty cổ phần Đầu tư HVA, mã chứng khoán: HVA) đã bán 941.200 cổ phiếu HVA, tuy nhiên ngày 15/08/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của ông Nguyễn Ngọc Sơn.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 và Điểm g, Khoản 4, Điều 27, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35, Điều 1, Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/06/2018.

(PV)