Bán hết 100% cổ phần Cơ khí Đóng tàu – Vinacomin cao gấp 2,3 lần khởi điểm

Sáng ngày 23/06/2015, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cơ khí Đóng tàu - Vinacomin với hơn 1,1 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.      

Ảnh: PT.Ảnh: PT.

Có 4 nhà đầu tư đăng ký tham dự phiên đấu giá, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 3,38 triệu cổ phần (cao gấp 3 lần số cổ phần đưa ra chào bán). Đáng chú ý, có nhà đầu tư đặt mua 100% số cổ phần chào bán với giá đặt mua là 23.500 đồng/cổ phần.

Kết quả, toàn bộ số cổ phần đưa ra chào bán đã được bán hết cho nhà đầu tư trên với giá trị cổ phần bán được đạt gần 26,5 tỷ đồng, cao hơn 15,2 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cơ khí Đóng tàu - Vinacomin ngày 23/06/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

1.127.000 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

3.381.200 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

3 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

3.381.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

1.127.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

1.127.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

23.500 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.500 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

23.500đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

23.500 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

23.500đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

1 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

1 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

1.127.000 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

26.484.500.000 đồng

(PV)