Bán hết 3 triệu cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 tại HNX

Ngày 10/9/2015, Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1 đã bán đấu giá hơn 3 triệu cổ phần ra công chúng tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), tương đương 14,3% vốn điều lệ công ty sau cổ phần hóa, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc HNX Nguyễn Văn Dũng (thứ 2 từ trái sang) làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp tại phiên đấu giá Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1. Ảnh: PT.Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc HNX Nguyễn Văn Dũng (thứ 2 từ trái sang) làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp tại phiên đấu giá Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1. Ảnh: PT.

Trực thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam, Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1 hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm không bao gồm sản xuất. Nguồn hàng nhập từ các nhà sản xuất dược phẩm có uy tín và chất lượng trên thị trường quốc tế như: Đức, Pháp, Thụy sĩ, Tây Ban Nha, Hàn Quốc...

Tại phiên đấu giá, đã có 23 nhà đầu tư đăng ký tham gia với tổng khối lượng đăng ký mua lên tới 6,7 triệu cổ phần, cao gấp 2,2 lần so với tổng khối lượng chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 18.100 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã bán hết cho 23 nhà đầu tư với giá đấu thành công cao nhất là 18.100 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.295 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 31 tỷ đồng, cao hơn 890 triệu đồng so với mức giá khởi điểm.

Sau khi cổ phần hoá, Công ty Dược phẩm Trung ương 1 dự kiến vốn điều lệ đạt gần 209,8 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ, tương đương với 13,6 triệu cổ phần. Hơn 1,3 triệu cổ phần được bán ưu đãi cho người lao động tại doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược được mua 3 triệu cổ phần.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1 - ngày 10/09/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

3.014.050 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

6.773.550 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

23 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

6.773.550 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

2.414.050 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

500 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

18.100 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

18.100 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.295 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

23 NĐT

Tổ chức

3 NĐT

Cá nhân

20 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

3.014.050 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

31.030.100.000 đồng

 
(PV)