Báo cáo không chính xác, Aizawa Securities bị phạt 10 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 15/08/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Aizawa Securities Co,. Ltd (địa chỉ: 1-20-3 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Quyết định này, Aizawa Securities Co,. Ltd (Công ty) bị UBCKNN phạt 10 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo giao dịch không chính xác.

Cụ thể, ngày 05/02/2018 và ngày 06/02/2018, Aizawa Securities Co.,Ltd đã mua lần lượt 79.100 cổ phiếu và 80.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco (mã chứng khoán: VMI), dẫn đến khối lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch tăng từ 531.900 cổ phiếu lên 611.000 cổ phiếu và 691.000 cổ phiếu (tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,86% lên 5,58% và 6,31%), trở thành cổ đông lớn của VMI. Đến ngày 09/02/2018 và ngày 13/02/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lần lượt nhận được 02 báo cáo sở hữu cổ đông lớn của Công ty, theo đó, Công ty báo cáo như sau: Ngày 02/02/2018 đã mua 70.000 cổ phiếu dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 501.000 cổ phiếu lên 571.000 cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn của VMI; Ngày 06/02/2018 mua 80.000 cổ phiếu dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 650.100 cổ phiếu lên 730.100 cổ phiếu.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2018.

(PV)