Báo cáo không đúng thời hạn, 3 cá nhân bị phạt tổng cộng 67.500.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 21/02/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành các Quyết định số 60/QĐ-XPVPHC, 61/QĐ-XPVPHC, 62/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Tịnh, bà Nguyễn Lê Minh Thao và ông Nguyễn Văn Quang Huy (Địa chỉ: 1237/34 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh).
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tịnh bị UBCKNN phạt 22.500.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Ngày 16/07/2018, ông Nguyễn Văn Tịnh - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) đã bán 340.000 cổ phiếu HBC. Tuy nhiên đến ngày 27/07/2018 Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Văn Tịnh.

Bà Nguyễn Lê Minh Thao bị phạt 22.500.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Ngày 16/07/2018, bà Nguyễn Lê Minh Thao - người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Tịnh là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) đã mua 120.000 cổ phiếu HBC. Tuy nhiên đến ngày 27/07/2018 Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Nguyễn Lê Minh Thao.

Ông Nguyễn Văn Quang Huy bị phạt 22.500.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Ngày 16/07/2018, ông Nguyễn Văn Quang Huy - người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Tịnh là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) đã mua 120.000 cổ phiếu HBC. Tuy nhiên đến ngày 27/07/2018 Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Văn Quang Huy.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)