Báo cáo không đúng thời hạn, AFC VF Limited bị phạt 92.500.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 03/12/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 306/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với AFC VF Limited.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo Quyết định này, AFC VF Limited bị UBCKNN phạt 62.500.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Ngày 3/3/2017, AFC VF Limited (AFC) mua 2.500 cổ phiếu của Công ty cổ phần Ngân Sơn, mã chứng khoán: NST dẫn đến số lượng cổ phiếu sau giao dịch của AFC và người có liên quan (Ông Andreas Vogelsanger - Giám đốc điều hành của AFC) tăng từ 558.110 cổ phiếu lên 560.610 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,98% lên 5% và trở thành cổ đông lớn. Tuy nhiên, đến ngày 19/4/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được giải trình và báo cáo sở hữu của AFC. 

Ngày 13/3/2017, AFC thực hiện giao dịch bán 334.200 cổ phiếu của Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh (mã chứng khoán: TTC) dẫn đến số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch của AFC và người liên quan (Ông Andreas Vogelsanger - Giám đốc điều hành của AFC) giảm từ 337.800 cổ phiếu xuống còn 3.600 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,69% xuống còn 0,06% và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh. Tuy nhiên, ngày 09/4/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo khi không còn là cổ đông lớn nêu trên của AFC.

Phạt AFC VF Limited 30 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tạiKhoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ngày 4/7/2017, AFC thực hiện giao dịch mua 1.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng (mã chứng khoán: HCT), dẫn đến số lượng cổ phiếu HCT nắm giữ sau giao dịch tăng từ 423.200 cổ phiếu lên 424.200 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 20,98% lên 21,03% (tăng từ ngưỡng 20% lên 21%). Tuy nhiên, ngày 03/8/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của AFC).

Tổng mức phạt tiền đối với AFC VF Limited là: 92.500.000 đồng.