Báo cáo không đúng thời hạn, Chủ tịch HĐQT AMS bị phạt 27.500.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 19/10/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 270/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Thọ, địa chỉ: Tổ 3 Cầu Sến, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thọ bị UBCKNN phạt 27.500.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (mã chứng khoán: AMS) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu AMS từ ngày 08/02/2017 đến ngày 06/3/2017. Tuy nhiên, đến ngày 16/03/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của ông Nguyễn Văn Thọ.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)